Oslo Havfiskeklubb
Postadresse

c/o Karl Nilsen
Agronomveien 20 C
1187 OSLO

Besøksadresse

c/o Karl Nilsen
Agronomveien 20 C
1187 OSLO

Org.nr.

984 810 520

          Kontonummer:            2230 26 12084