KLUBBMESTERSKAP(Revidert 04.12.18)
Det skal kåres en klubbmester samlet for vektfiske og poengfiske. Den som har høyest poengsum
etter inntil 6 tellende resultater er årets klubbmester.
De samme reglene for klubbmesterskap individuelt gjelder også for klubbmesterskap for RANDOM
trukket lag.
Dersom klubbmesterskapsturer inngår som en del av andre arrangementer
benyttes arrangørens fiskeregler.

Poengfiske (PF):
Det er 4 poeng pr art, og 2 poeng per kilo. Du får poeng for fisken uansett størrelse. Høyeste fiskepoeng vinner klubbkonkurransen med 50 poeng, nummer 2 får 49 poeng, nummer 3 får 48 poeng, osv.
Turkomiteen kan gi begrensninger på antall og størrelse.

Vektfiske (VF):
Høyeste vekt gir 50 poeng i klubbkonkurransen, nummer 2 får 49 poeng, osv.
Turkomiteen kan gi begrensninger på antall og størrelse.

Minstemål:
Minstemål bestemmes av turkomiteen eller festivalarrangør. Det er hver enkelt arrangør som
bestemmer om undermålfisk gir artspoeng. Undermålfisk settes ut igjen.

Minstemål klubbturer
All fisk som holder minstemål på 32cm kan veies inn. Det er ingen begrensning for antall innveide fisk.
Minstemål for sei er 40 cm. Haier og skater slippes ut så raskt som mulig. Hver hai eller skate gir 2 kg på vekta i tillegg til poeng for arten. Der Fiskeridirektoratet har strengere regler enn oss følger vi dette.
Torsk som fanges i Oslofjorden gir ingen vekt eller poeng. All uskadet torsk gjenutsettes uansett størrelse.

Poenglikhet:
Ved poenglikhet i klubbmesterskapet rangeres en høyere oppnådd poengsum foran en lavere, og like strykes. Ved fortsatt likhet teller største innveide fisk i klubbmesterskapet.

PREMIERING
Klubbmesterskap individuelt og lag gis premie fastsatt av styret.

Det er oppsatt vandrepremie for klubbmester. Vandrepremien skal overrekkes klubbmester på årsfesten.
Det er satt opp premie til årets største fisk i respektive fiskeslag, dog må disse være over fem (5) kilo med unntak av fisk som holder norsk rekord. Det er kun fisk fanget under terminfestede klubbmesterskapsturer.