Corana info fra Forbundet

Publisert av Lars Hellum den 19.03.20.


All kultur og idrett stanses. Felles aktiviteter er forbudt de neste 14 dagene. Nye retningslinjer vil komme 26.mars. Forbundsstyret i NHF tror imidlertid at det er lite sannsynlig at nåværende restriksjoner vil opphøre allerede da.
Forbundsstyret vil fortløpende informere sine medlemmer om situasjonen rundt NC konkurransene på Karmøy og i Ålesund. Deretter er det Grensenappet og Tanangerfestivalen som står for tur.
Både Geir Tveit, Nordvegen HK og Dag Eide, Møre HK er klare på at innbetalt påmeldingsavgift tilbakeføres etter gjeldende regelverk ved avlysning.
Karmøyfestivalene blir utsatt til oktober. Nordvegen HK kommer tilbake med ny festivaldato. Nordvegen HK har allerede kjøpt inn en del premier (graverte). Geir håper derfor at de av oss som har betalt inn deltageravgiften og skal delta i oktober kan la pengene forbli i klubbkassen inntil videre. Det blir enklere å håndtere på ett senere tidspunkt. SDSFC vil ikke be om tilbakebetaling nå.
Ålesundfestivalen er satt på vent til ny informasjon kommer fra regjeringen torsdag 26.mars. Det må være lov å komme med følgende utsagn; der er håp i hengende snøre.
Forbundet kommer med mer info når det gjelder festivalene Grensenappet, Tanangerfestivalen, NM Måløy, Mausund etc, så snart der er noe å videreformidle. Hver og en av oss bør være forberedt på at avlysninger kan komme.
Der er i grunnen ikke så mye mer å berette i øyeblikket. Ta godt vare på dere selv og omgivelsene.

Mvh
Forbundstyret