Corona info fra forbundet fra 8,4

Publisert av Lars Hellum den 16.04.20.

 

Forbundsstyret håper at der vil bli muligheter for å arrangere NC konkurranser i 2020. Hva som skjer fremover vet ingen, men styret vil informere etter beste evne og mener det er viktig å holde kommunikasjon ut til klubbene.

Myndighetene har nå (tirsdag 7.april) kommet med nye retningslinjer for blant annet kulturelle sammenkomster som skal gjelde frem til 15.juni. Våre NC konkurranser er å regne som en kulturell begivenhet.

Dette betyr at Grensenappet, Tanangerfestivalen og NM Måløy ikke blir avviklet etter oppsatt plan.

Grensenappet vil bli forsøkt arrangert i månedsskifte september / oktober. Fredrikshald vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Tanangerfestivalen flyttes til 13.- 15.august. Ny påmeldingsfrist er 19.juni.

NM Måløy flyttes til fredag 21.- lørdag 22.august. Ny påmeldingsfrist er 1.august.

Hva som skjer med Mausundfestivalene er i skrivende stund ikke bestemt.

 

Påmeldingsfristen er siste dag for innbetaling av konkurransen, og først ved gyldig innbetaling er deltageren 100% påmeldt. Understreker dette. Forbundsstyret vil anbefale klubbene å finne ut hvem/hvor mange fra sin klubb som ønsker å delta på de forskjellige konkurranser. Send en mail med påmeldinger ( som ikke vil være bindende, kun opplysende) så snart som mulig til Carl cral@cral.no , Roar sandvoll@hummeren.no og Oddvar oddvar.rauo@pals.no . Det vil være veldig nyttig for arrangørene å få denne informasjon som definitivt vil lette arbeidet i den videre planleggingen.

Det er triste tider for oss alle, men sammen er vi sterke. Og sammen må vi tro på at dette en dag vil normalisere seg slik at vi igjen kan ha det trivelig i lag på sjøen.

I mellomtiden kan vi kontakte hverandre på telefon eller gjennom digitale dubbeditter, mimre om tidligere storfangster, fiskestangen som forsvant over bord på grunn av ett kjempenapp, da Jan og Arthur hadde gamalost på hotellrommet etc etc.

Forbundslederen er alltid klar for spørsmål eller en prat på 901 12 372 😊

 

Mvh Forbundsstyret